Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Glasbergsskolan

Skapad 2011-04-15 10:10 av Hanna Askelund
IUP för elever på Glasbergsskolan
Grundskola 19 - 120 Omdömen
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Den framåtsyftande planeringen bör utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor

Inför utvecklingssamtalet

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN

Målen i IUP:n utgår från tre huvudrubriceringar som har sin grund i grundskolans läroplan, Lpo94:

  • trygghet och trivsel,
  • kunskap/utveckling och lärande,
  • ansvar och inflytande.


Utvärdering

Självutvärdering av kunskapsmålen och lärarens skriftliga omdöme

Skriftliga omdömen i IUP är tänkta att ge tydlig information till elev och förälder om hur eleven har utvecklats och lärt. Omdömet ska utgå från de lokala pedagogiska planeringar som lärare gör tillsammans med sina elever utifrån de nationella strävansmålen. Omdömena bygger på en beskrivande bedömning av elevens lärande som talar om vad eleven kan och vad som ska utvecklas. Läraren bedömer elevens kunskapsnivå i förhållande till bedömningens inriktning för varje ämne samt använder de nationella kunskapsmålen i åk 3, 5 och 9 som stöd.

Insatser behövs för att nå målen: Eleven behöver stöd/hjälp/åtgärdsprogram för att erhålla förväntad kunskapsnivå.
På god väg att uppnå målen: Eleven har en förväntad kunskapsnivå utifrån årskurs.
Uppnår målen: Eleven uppnår de nationella kunskapsmålen för årskurs 3, 5 och 9.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: