👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Stretereds förskola

Skapad 2011-04-15 10:15 av Hanna Askelund
Pedagogisk dokumentation för barn på Stretereds förskola
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här kommer information från avdelningen

Intervjufrågor till barnet

Intervjufrågor till barnet

social utveckling

Citat ur Lpfö98

kognitiv utveckling

Citat ur Lpfö98

Motorik

Citat ur Lpfö98

Språkligt

Citat ur Lpfö98

Barnets intresse

Citat ur Lpfö98

övrigt

Citat ur Lpfö98