👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Vommedalens och Östergårds förskola

Skapad 2011-04-15 10:18 av Hanna Askelund
Pedagogisk dokumentation för barn på Vommedalens och Östergårds förskola
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Intervjufrågor till barnet

Här kan du ladda upp en fil som svarar på någon av frågorna ovan. Det kan vara en bild, en ljudinspelning eller en film.

Beskrivning av barnets kompetenser

(Klicka här för att öppna reviderade Lpfö98 >>)

Social utveckling

”Förskolan ska sträva efter att varje barn ... utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” (s. 9, Lpfö 98 reviderad 2010)

Kognitiv utveckling

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” (s. 9, Lpfö 98 reviderad 2010)

Motorisk utveckling

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” (s. 10, Lpfö 98 reviderad 2010)

Språklig utveckling

”Förskolan ska sträva efter att varje barn ...utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.” (s. 10, Lpfö 98 reviderad 2010)

Barnets intressen
övrigt

Verksamhets Utvecklings Plan

Hur kan vi organisera lärmiljöer och vilka förmågor ska vi stimulera med den. Målen följs upp inför nästa utvecklingssamtal

Verksamhetens mål