Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alingsås IUP-mall F-9 med värdeord, mha lärare 20131213

Skapad 2018-02-06 12:36 av Sofia Belcaid
I denna samtalsmall skriver du skriftliga omdömen direkt under "Kunskaper". Denna mall kan användas i alla årskurser i grundskolan samt grundsärskolan och där läraren har möjligheten att svara på frågor åt eleven. Grundskole- och grundsärskolemall med social utveckling samt omdömesdel som är tänkt att användas med Unikums LPP, matris och måluppfyllelsdelar. Med ämnesvisa skriftliga omdömen. Används med bedömningsmodul.
Grundskola 1 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Läraren ska samla in underlag till samtalet i de ämnen som eleven haft under terminen vilka exempelvis kan vara skriftliga omdömen eller matriser (Skriftliga omdömen ska skrivas under "Kunskaper"). Undervisande lärare gör en bedömning i ämnet om eleven under "Kunskaper - bedömning mot kunskapskrav". Det går också bra att redan nu ge förslag på överenskommelser som kan diskuteras på det kommande utvecklingssamtalet. 

Eleven ska fylla i under flikarna "Jag och skolan" och eventuellt föreslå "Överenskommelser". Titta då igenom utvecklingsområden i varje ämne och välj det eleven själv tycker är viktiga. Om eleven har något arbetsområde eller särskild uppgift som finns dokumenterad på Unikum kan de välja dessa under "Jag vill visa..."

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Normer och värden Påståenden till eleven: (dessa kan fyllas i av eleven men också av lärare och mentor)
Kunskap
Ansvar och inflytande

Överenskommelse för den individuella utvecklingsplanen- IUP

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under de närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar i planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här relaterar till de nationelle kunskapskraven och målen i Läroplan för grundskolan.

Hur gör vi?
Hur gick det? När arbetet med målet är klart så skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentor markerar målet som "uppnått" som en bekräftelse på att arbetet är klart.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: