Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kode skola, fsk-klass 2021, Kungälvs kommun

Skapad 2018-02-06 02:47 av Karolina Olsson
Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i förskoleklassen i Kungälvs kommun.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling och min sociala utveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Saker som jag gjort och lärt mig under terminen.
  • Hur arbete med tidigare överenskommelser har gått.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mina tankar om förskoleklass

Läroplan 2011: Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Här förbereder sig elev, pedagog och vårdnadshavare inför utvecklingssamtalet på i förskoleklass.

Om att vara i skolan Så här känner jag mig...
Namn
Kommentar…
Min personliga och sociala utveckling
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: