Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Almtunaskolan förskoleklass utvecklingssamtal VT 2018

Skapad 2018-02-08 03:16 av Gajane Shabandari
Samtalsmallen är tänkt att användas på sista utvecklingssamtalet inför övergång till åk 1. Elev, vårdnadshavare och lärare/mentor samtalar om elevens lärande i skolan. Samtalet dokumenteras i mallen. Mallen fylls i inför övergång i slutet av förskoleklassen.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • mina funderingar inför att börja i årskurs 1
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Min utveckling

Personlig och social utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i läroplanen för grundskolan >>

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Frågor att besvara inför utvecklingssamtalet

Skriv gärna ned punkter du särskilt vill diskutera. 

Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…

Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet i förskoleklassen.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Min tid i förskoleklass
Om mig själv
Tankar om framtiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: