Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsala - kommungemensam mall åk. 1-5 för övergång inom grundskola

Skapad 2018-02-09 11:28 av Johan Aspersand
Samtalsmallen är tänkt att användas på sista utvecklingssamtalet inför övergång till ny klass/skola för respektive elev. Elev, vårdnadshavare och lärare/mentor samtalar om elevens lärande i grundskolan. Samtalet dokumenteras i mallen. Mallen fylls i vid varje övergång från slutet av åk 1 till och med åk 5.
Grundskola 7 - 11
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

Dagordning:

  1. Jag hälsar alla välkomna till mitt utvecklingssamtal.
  2. Jag vill att ni ställer frågor eller kommenterar under samtalets gång.
  3. Jag berättar om trivsel och min sociala utveckling (se fliken Samtalet och Social utveckling).
  4. Jag visar ett/några av mina arbeten och förklarar varför jag valt att visa just detta arbete.
   (Det kan vara arbeten jag plockat fram eller lagt under rubriken Jag vill visa.. under Samtalsöversikt.)
  5. Jag visar de senaste bedömningarna av mina kunskaper i de olika ämnena (se Kunskaper under Samtalsöversikt eller fliken Kunskaper).
  6. Jag berättar om vilka ämnen/förmågor jag vill förbättra (se mina anteckningar under Samtalsöversikt och Noteringar).
  7. Jag utvärderar mina tidigare överenskommelser och väljer nya i samråd med min lärare och vårdnadshavare (se Aktiva överenskommelser under Samtalsöversikt eller fliken Överenskommelser).
  8. Eftersom det är sista utvecklingssamtalet på denna skola går jag dessutom igenom övergångsfrågor som också kommer att tas upp vid det första utvecklingssamtalet på nästa skola.
  9. Något övrigt som jag, min lärare eller vårdnadshavare vill ta upp?
  10. Jag  sammanfattar vad vi kommit överens om.
  11. Jag avslutar med att tacka de medverkande.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

.

Lgr11 kapitel 2 Skola och hem (information om elevens trivsel)
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Lgr11 kapitel 2 Bedömning (och betyg)
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken Överenskommelser finns de utvecklingsområden som är viktigast för mig.  

De utvecklingsområden jag väljer att fokusera på utgår från mina lärares kommentarer och vad jag själv vill förbättra.

(se fliken Kunskaper/Social utveckling).

 Mina utvecklingsområden påverkar mitt fortsatta skolarbete.

 Vid varje utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mina utvecklingsområden.

Hur gör vi?
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Hur gick det?
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Frågor till eleven. Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Min tid i grundskolan
Om mig själv
Tankar om framtiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: