Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Surteområdets förskolor Lönesamtal 2018, Ale kommun

Skapad 2018-02-12 07:28 av Jonas Sundberg
Mall för lönesamtal mellan förskolechef och medarbetare på Surtes förskola i Ale kommun.
Medarbetarsamtal 16 - 68 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

OBS! Utifrån hur man uppfyller de områden som omfattas av mallen ser man på vad man ligger på för lönenivå inom yrkesgruppen. Lönesamtalet ligger främst till grund för bedömningen av lönenivån - och inte för lönepåslaget.

I länkad och i Unikum presenterad mall finns tre olika bedömningsnivåer för arbetsinsatsen, en mycket bra, en bra och en bör utvecklas. Tanken är att exemplifiera hur man kan konkretisera ett underlag för den bedömning som skall göras.

I detta samtal görs en uppföljning av hur medarbetaren har uppnått de mål som sattes upp i samband med medarbetar/utvecklingssamtalet. Även medarbetarens prestation och resultat ska följas upp.
Medarbetarens egen reflektion kring sin lön.

Lönekriterierna är som tidigare - hur har man med:
*Stolthet
*Omtanke
*Lust
utvecklat arbetsinsatsen och resultatet inom:
*enhetens mål
*arbetsuppgifterna
*relationer och samarbete.
Viktigt! Se på det fokus, viktiga sammanfattningar och överenskommelser i medarbetarsamtalet!

Lönesamtalsmallens Underlag

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Reflektion Ale kommuns vision - Vår värdegrund/Vårt förhållningssätt

Här kan du göra reflektioner kring hur ledorden Stolthet, Omtanke och Lust kommer till uttryck i ditt arbete! Men det är antagligen lättare och mer konkret - att du beskriver det i kommande avsnitt.

Reflektion

Enhetsplanen (enhetens mål - dina mål?)

Verksamhetsidé

Systematiskt kvalitetsarbetet

Flerspråkighet i förskolan

Instruktion Inom varje område gör du en bedömning av din insats! Viktigt konkretisera, beskriv och ge skäl för din bedömning! ( se ex. i mallen) Se också på de ev. överenskommelser eller sammanfattningar som gjordes under medarbetarsamtalet... Beskriv hur det gått med dessa!

Arbetsuppgifterna (återkoppling från medarbetarsamtalet)

Med barnen

Arbetslaget i det praktiska

Arbetslagets planering

Lagledarens uppdrag

Instruktion Inom varje område gör du en bedömning av din insats! Viktigt konkretisera, beskriv och ge skäl för din bedömning! ( se ex. i mallen) Se också på de ev. överenskommelser eller sammanfattningar som gjordes under medarbetarsamtalet... Beskriv hur det gått med dessa!

Relationer och samarbete (återkoppling från medarbetarsamtalet)

1.3 Hur fungerar relationer/samarbete

Har du något att följa upp individuellt? Se på ditt medarbetarsamtal i UNIKUM och se på överenskommelser och sammanfattningar. Hur har det gått inom dessa områden?

Instruktion Inom varje område gör du en bedömning av din insats! Viktigt konkretisera, beskriv och ge skäl för din bedömning! ( se ex. i mallen) Se också på de ev. överenskommelser eller sammanfattningar som gjordes under medarbetarsamtalet... Beskriv hur det gått med dessa!
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: