👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Almtunaskolan år 1 -3

Skapad 2018-02-26 04:06 av Emma Quennerstedt
Samtalsmallen används både på utvecklingssamtalet på höstterminen och på vårterminen. Inför övergång till åk 4 eller till en ny skola fylls även fliken övergångar i. Elev, vårdnadshavare och lärare samtalar om elevens lärande i grundskolan. Samtalet dokumenteras i den här mallen.
Grundskola 7 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. På Almtunaskolan leder jag som elev mitt utvecklingssamtal själv.

Dagordning hösttermin:

  1. Jag hälsar alla välkomna till mitt utvecklingssamtal.
  2. Jag vill att ni ställer frågor eller kommenterar under samtalets gång.
  3. Jag berättar om trivsel och min sociala utveckling.
  4. Jag visar några av mina arbeten och förklarar varför jag valt att visa just dessa arbeten. 
  5. Jag berättar om vilka ämnen/förmågor jag vill förbättra. 
  6. Jag väljer nya överenskommelser i samråd med min lärare och vårdnadshavare. 
  7. Något övrigt som jag, min lärare eller vårdnadshavare vill ta upp?
  8. Jag  sammanfattar vad vi kommit överens om.
  9. Jag avslutar med att tacka de medverkande.

 

Dagordning vårtermin:

  1. Jag hälsar alla välkomna till mitt utvecklingssamtal.
  2. Jag vill att ni ställer frågor eller kommenterar under samtalets gång.
  3. Jag berättar om trivsel och min sociala utveckling.
  4. Jag visar ett/några av mina arbeten och förklarar varför jag valt att visa just detta arbete.
  5. Jag utvärderar mina överenskommelser och berättar hur det går i arbetet med dessa. 
  6. Något övrigt som jag, min lärare eller vårdnadshavare vill ta upp?
  7. Jag  sammanfattar vad vi kommit överens om.
  8. Jag avslutar med att tacka de medverkande.Om det är vårterminen i åk 3 eller om jag ska sluta på Almtunaskolan så kommer jag att få svara på frågor om mig och min skolgång. Dessa frågor kommer att tas upp vid det första utvecklingssamtalet i åk 4 eller på min nya skola. Se fliken Övergångsfrågor. 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

.

Lgr11 kapitel 2 Skola och hem (information om elevens trivsel)
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Lgr11 kapitel 2 Bedömning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Fritids (besvaras om eleven går på fritids)
Namn
Kommentar…

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken Överenskommelser finns de utvecklingsområden som är viktigast för mig.  

De utvecklingsområden jag väljer att fokusera på utgår från mina lärares kommentarer och vad jag själv vill förbättra.

(se fliken Kunskaper/Social utveckling).

 Mina utvecklingsområden påverkar mitt fortsatta skolarbete.

 Vid vårterminens utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mina utvecklingsområden och de överenskommelser som gjordes på höstterminens samtal.

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?
Namn
Kommentar…

Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

Lgr11 kapitel 2 Skola och hem (information om elevens trivsel)
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Bedömning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Fritids (frågor besvaras om eleven går på fritids)
Namn
Kommentar…

Frågor till eleven. Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i åk 4 eller på din nya skola.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Min tid i grundskolan
Om mig själv
Tankar om framtiden