Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass Nolskolan vt-18 Ale kommun

Skapad 2018-03-07 13:09 av Anneli Dale
Samtalsmall för att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
Grundskola 6 - 8
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

  • Inför samtalet
  • Min utveckling
  • Kunskapsutveckling
  • Överenskommelse

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevers och ungdomars utveckling och lärande. 

Läs gärna mer i Lgr 11

Hur ser ni (vårdnadshavare) på;
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Detta vill jag ta upp på mitt samtal, elev. Här kan du som elev tillsammans med dina föräldrar skriva vad du vill prata om på samtalet.
Namn
Kommentar…
Detta vill jag ta upp på samtalet, vårdnadshavare.
Namn
Kommentar…

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Det handlar om respekt, trygghet, ansvar, förhållningssätt och demokrati. 

Läs gärna mer i Lgr 11 

Elevens syn
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. 

Läs gärna mer i Lgr 11 

Under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. I leken kan eleverna bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitet  samt utveckla sin samarbets- och kommunikationsförmåga. Det är viktigt att det finns utrymme både för elevernas egna lekar och för lekar som är initierade av lärare. I leken kan eleverna utveckla förmågor som turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet. Det är viktigt att möta elevers nyfikenhet och vilja att utforska och lära genom leken.

Läs gärna mer i Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet

Elevens syn
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: