Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall åk 6 Almunge skola

Skapad 2018-03-07 02:11 av Eva Wiman
Mall för utvecklingssamtal för elever i åk 6
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu förbereder lärare och elever i skolan för nästa utvecklingssamtal.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Om mig
Normer och värden
Mitt lärande
Ansvar
Svenska
Namn
Kommentar…
Engelska
Namn
Kommentar…
Matematik
Namn
Kommentar…
Samhällskunskap
Namn
Kommentar…
Geografi
Namn
Kommentar…
Religion
Namn
Kommentar…
Historia
Namn
Kommentar…
Moderna språk; tyska, spanska, förstärkt engelska
Namn
Kommentar…
Idrott & hälsa
Namn
Kommentar…
Hem- och konsumentkunskap
Namn
Kommentar…
Teknik
Namn
Kommentar…
Biologi
Namn
Kommentar…
Fysik
Namn
Kommentar…
Kemi
Namn
Kommentar…
Slöjd
Namn
Kommentar…
Bild
Namn
Kommentar…
Musik
Namn
Kommentar…

Utdrag ur SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER för

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassningar. Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar. Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven. 

Extra anpassningar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Frågor till eleven. Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola. 

Frågorna kan förberedas i förväg av eleven.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Min tid i grundskolan
Om mig själv
Namn
Kommentar…
Tankar om framtiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: