Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall 4-9 med anpassningar VT-18

Skapad 2018-03-12 03:44 av Josefine Lindholm
Grundskola 10 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

 

Min syn på min skolsituation
För mentor och vårdnadshavare:

Mitt lärande

Målen för lärandet i skolan finns beskrivna i skolans kursplaner. Varje ämne har sin egen kursplan, klicka här om du vill se dem.>>

Ansvar
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt

Hur gör vi?
Hur gick det? Denna utvärdering görs av elev och lärare innan nästa samtal.
Namn
Kommentar…

Om en elev är i behov av extra anpassningar i skolan så ska de anpassningar som görs dokumenteras. På Stenbackeskolan sker den dokumentationen här i Unikum.

Extra anpassningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: