Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Överlämningsdokumentation Fridhemsenheten

Skapad 2018-03-21 08:07 av Helen Karlsson Eliasson
Vårdnadshavare och ansvarig pedagog på förskolan samtalar om vilken information grundskolan behöver för att kunna stödja barnet på bästa sätt vid övergången.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Pedagogerna i arbetslaget förbereder övergången till förskoleklass genom att tillsammans gå igenom vilken information grundskolan behöver för att kunna möta barnet utifrån behov och förutsättningar samt kunna ge adekvat stöd.

Man frågar också barnet om det finns något hen vill att de nya lärarna ska veta om.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vi samtalar om vad skolan behöver veta för att övergången till skolan ska bli så bra som möjligt.

Om barnet behöver stöd formulerar vi hur stödbehovet ser ut och hur förskolan arbetat för att möta barnets behov på bästa sätt. 
Dessa erfarenheter är mycket värdefulla för grundskolan att få ta del av.

Under fliken Dokumentation finns de frågor vi går igenom under samtalet.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Pedagogen som leder samtalet sammanfattar den information förskola och hem kommer överens om ska lämnas vidare till grundskolan.

Informationen ska vara kortfattad, aktuell, relevant och saklig utan värdeladdade ord eller personliga egenskaper.
Om man vid samtalet bedömer att det vid någon fråga inte finns behov av att lämna information, kan fältet lämnas tomt.

Det här vill barnet att grundskolan ska veta.
Det här vill vårdnadshavare att grundskolan ska veta.
Behov av stöd som barnet har just nu samt situationer när stödet behövs.
Stöd till barnet vi bedömer kan behövas vid övergången.
Metoder och arbetssätt som fungerat bra för att möta barnets behov av stöd.
Bemötande och förhållningssätt som varit framgångsrika.
Förskolan informerar om vikten av att logga in i Unikum och uppdatera kontaktinformation.

Informationen som ges från förskola och hem till grundskolan ska bidra till ökad förståelse samt ge redskap och konkreta metoder för hur man ska arbeta vidare med barnet på ett gynnsamt och positivt sätt.

Vårdnadshavare kan förbereda sig inför samtalet genom att tänka igenom vad du/ni vill att skolan ska veta om barnet.

Inför skolstarten är det viktigt att din/er kontaktinformation är uppdaterad i Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: