Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagostundens förskola - Medarbetarsamtal för övrig personal (servicepersonal, extratjänst) 17/18

Skapad 2018-03-21 11:43 av Anne Rix
Mall för medarbetarsamtal - Sagostundens förskola - servicepersonal, extratjänst
Medarbetarsamtal 16 - 10 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtalet sker i dialog mellan medarbetare och arbetsledare en gång per år. Samtalen utgår från verksamhetens mål samt medarbetarens utveckling och arbetssituation.

Syfte

  • Utveckla dig som medarbetare vad gäller medskapande, kompetens, ansvar och arbetsuppgifter
  • Stärka samarbete och kommunikation mellan medarbetare och arbetsledare
  • Fånga upp utvecklingsbehov hos dig som individ och formulera din utvecklingsplan           
  • Utveckla arbetslaget och verksamheten

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Medarbetarsamtalet tar ca 1 timme, vi träffas i mitt rum. 

Förbered dig genom att läsa igenom frågorna och skriv något kortfattat som stöd till samtalet. Jag läser igenom detta innan vi träffas.

 

 

Din profession som kock, extratjänst
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Skolan utvecklingsarbete
Namn
Kommentar…
Måluppfyllelse för dig
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Här kan du formulera ditt kompetensutvecklingsbehov och dina individuella mål för kommande år.

 

Vad? När? Hur?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: