👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal +överflyttningssamtal Valås Förskola

Skapad 2018-04-06 07:20 av Sandra Classon
Utvecklingssamtal och överflyttningssamtal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vårdnadshavares tankar inför utvecklingssamtal

Hur upplever du/ni att ert barn trivs i förskolan?
Vad är ditt/ert barn intresserad utav hemma?
Hur upplever du/ni att barnet samspelar med andra barn?
Är det något speciellt som du/ni vill ta upp under utvecklingssamtalet?

Utifrån vårt arbete mot att bli en diplomerad litteratur förskola har språk och socialt samspel ett stort inflytande i vår verksamhet. Som pedagogiska verktyg använder vi oss utav drama, digitala verktyg samt ett medvetet val av litteratur i nära samarbete med biblioteket. 

Normer & värden Vi vill att barnen skall bli ansvarsfulla individer som har tillit till sin egna förmåga och som bemöter andra med respekt. De skall få tillgång till olika verktyg och metoder för att reda ut och samtala kring konflikter
Utveckling och lärande Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
Hur går vi vidare?

Nu har det blivit dags för ert barn att ta steget upp till en av våra äldregrupper. Tillsammans så samanfattar vi barnets tid på Yngrebarn och diskuterar hur vi kan göra överflytten så smidig som möjligt.

Hur har vi upplevt de förväntningarna som ni hade när ert barn började på förskolan?
Berätta om ett starkt minne som ni bär med er från tiden på Yngrebarn!
Vad har varit bra under tiden på Yngrebarn? Vad har varit mindre bra?
Vad tycker ni är viktigt för mottagande avdelning att veta om ert barn?