Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rydsbergsskolan öppet hus VT 18, Arbetslag D

Skapad 2018-04-10 03:11 av Annika Fougelberg
Samtalsmall inför öppet hus för elever i D-laget på Rydsbergsskolan
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 

  • Hur elevens situation ser ut just nu och uppföljning av det som samtalades om sist.
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Trygghet, Självkänsla och Framtidstro

Lärande

Samarbete, Ansvar, Respekt

Övriga kommentarer
Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…

Inför utvecklingssamtalet

Under utvecklingssamtalet
Efter utvecklingssamtalet
Hälsa alla välkomna och tala om hur länge mötet kommer att pågå. (10 min) Inled med vad du vill få ut av det här mötet. Detta blir sedan grunden till samtalet.

I samtal med mentor Inledande frågeställningar kring skolans prioriterade mål: - Tillsammans jobbar vi för att det skall gå bra för alla och DIG! - Och att alla samt du skall kunna nå sin/din fulla potential. Hur bidrar du? och hur växer du i detta?

I samtal med ämneslärare Beskriv nuläge och önskat nyläge. Skapa eventuell överenskommelse kring arbetet mot önskat nyläge.

Tacka alla på mötet för att det varit med på ditt utvecklingssamtal!
Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: