👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultatsamtal 2018 - förskoleområde 13 Nacka

Skapad 2018-04-25 03:40 av Elise Sillevis Smitt
Mall för resultatsamtal i förskoleområde 13 Nacka
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Så fort tider är satta så klickar du på Planering klar!

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför resultatsamtalet ska du fylla i denna mall. 

Under resultatsamtalet följer vi upp din kompetensutvecklingsplan/utvecklinsplan som upprättats under medarbetarsamtalen (uppföljningssamtalen) på grupp- och individnivå. Har du nått dina mål? Varför/varför inte? Vad behöver vi ta med oss till nästa verksamhetsår? 

Angående prestation:
Under = Du har inte riktigt nått fram till målen som vi tillsammans har satt, men är på gång. Vi är inte riktigt där fullt ut ännu och behöver arbeta vidare med det.
I paritet med uppdraget = Du har nått målen, genomfört aktiviteterna och gjort det bra. 
Över = Du har nått målen, genomfört aktiviteterna och gjort det bra. Du har dessutom bidragit till förskolans/förskoleområdets utveckling och skapat förutsättningar för att kollegor lyckas i att nå att varje barn får det varje barn har rätt till i enlighet med uppdraget. I Funktionell Kvalitet når du till de högsta värden på alla områden. 

Resultatet av hur åtgärderna i utvecklingsplanen har anpassats i verkligheten ligger till grund för den nya lönesättningen som sker i samband med lönerevisionen. 

Resultatsamtalet
De här frågorna fyller du i innan ditt resultatsamtal med någon ur teamet: