Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverker - kommungemensam mall åk.3 för övergång inom grundskola läsåret 18/19

Skapad 2018-04-25 05:46 av Britta Berglöf
Samtalsmallen är tänkt att användas på sista utvecklingssamtalet inför övergång till ny klass/skola för respektive elev. Elev, vårdnadshavare och lärare/mentor samtalar om elevens lärande i grundskolan. Samtalet dokumenteras i mallen. Mallen fylls i vid varje övergång från slutet av åk 1 till och med åk 5.
Grundskola 7 - 11
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Det är sista terminen för dig på Sverkerskolans lågstadium. Vi ska tillsammans avrunda och avsluta din tid här. Denna gång kommer du att få svara på frågor om ditt lärande och om dina funderingar om att börja mellanstadiet, på Sverker eller en annan skola.

Svaren kommer att dokumenteras i Unikum och vara tillgänglig för mottagande lärare.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor till eleven. Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Min tid i grundskolan
Om mig själv
Tankar om framtiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: