Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslutande samtal sista året på förskolan, Sotenäs förskola

Skapad 2018-04-30 13:02 av Charlotte Svedstam
Denna mall använder vi sista året på förskolan. Barnen är med på samtalet tillsammans med vårdnadshavare. Samtalsmallen kompletteras med barnets egna lärlogg där koppling till utveckling och lärande synliggörs.
Förskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Barn lär genom att få uppleva, undersöka, pröva, fantisera, förundras, ställa hypoteser och dra slutsatser på egen hand samt i mötet med andra. Genom att vara tillsammans med andra, barn och vuxna, på förskolan lär vi oss om varandras olikheter och förstår oss själva i relation till andra. Vi tänker att barn och vuxna, inte är på ett speciellt sätt utan att vi blir till, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och dess material utgör.

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

 

Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: