Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal - Årskurs 1-6 Utsäljeskolan

Skapad 2018-05-03 13:29 av Jenny Maria Holmer
Detta underlag används inför och vid utvecklingssamtal för elever i årskurs 1-6 på Utsäljeskolan.
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalen handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • Saker som jag gjort och lärt mig under terminen.
 • Hur arbete med tidigare överenskommelser har gått.
 • Vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden.

Vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Läraren ska ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår för de elever som inte får betyg. (Lgr11)

Skriftliga omdömen

I årskurs 1-5 skrivs omdömen i alla ämnen. Omdömena är inte betyg, utan en bedömning av vad ditt barn hittills har lärt sig i de olika ämnena.

Individuell utvecklingsplan 

Utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande, därför sammanfattar läraren det ni kommit fram till i elevens individuella utvecklingsplan. Den ska alltid innehålla konkreta beskrivningar av vad skolan och läraren ska göra för att eleven ska kunna lära sig mer i de olika ämnena och fortsätta sin utveckling.

I årskurs 6 skriver vi inte omdömen, utan där ges betyg:

 • F - Eleven når för närvarande inte kunskapskraven för betyg E.

 • E - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget E.

 • D - Eleven har uppfyllt samtliga kunskapskrav för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 • C - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget C.

 • B - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 • A - Kunskapskraven är uppfyllda i sin helhet.

På höstterminen i årskurs 6 ges ett betyg som visar på hur eleven ligger till just då. Hela betygsskalan ska användas.

På vårterminen i årskurs 6 ställs elevernas kunskaper mot de nationellt ställda kunskapskraven för årskurs 6.

Mer om bedömning

Mer om kursplaner

 

 

Denna del genomförs i skolan innan utvecklingssamtalet.

 

Trygghet och trivsel
Elevkommentar
Ansvar
Elevkommentar
Kunskap & ansträngning
Elevkommentar
Pedagogens kommentar
Vårdnadshavares kommentar

Överenskommelser för den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Här beskrivs elevens mål och vem som gör vad i arbetet med att nå dessa mål.

Utvärdering
Nya mål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: