Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tunabergsskolan åk 9. Övergång från grundskolan läsåret 17/18

Skapad 2018-05-07 09:56 av Anita Edwards
Mallen fylls i vid övergång till gymnasiet i slutet av årskurs 9 av eleverna.
Grundskola 15 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor till eleven. Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola. 

Frågorna kan förberedas i förväg av eleven.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Min tid på högstadiet
Om mig själv
Tankar om framtiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: