Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hågadalsskolan - kommungemensam mall åk. 6-8 för övergång inom grundskola läsåret 1718

Skapad 2018-05-08 12:25 av Lena Olsson
Samtalsmallen är tänkt att användas inför övergång till ny klass/skola för respektive elev. Elev och lärare/mentor samtalar om elevens lärande i grundskolan. Samtalet dokumenteras i mallen. Mallen fylls i vid varje övergång från slutet av åk 6 till och med åk 8.
Grundskola 12 - 14
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor till eleven. Frågorna kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola.

Denna handling kan omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Min tid i grundskolan
Om mig själv
Tankar om framtiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: