Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal på Nygårds förskolor

Skapad 2018-05-16 11:12 av Jennie Aronsson
Denna mall ligger som en grund för utvecklingssamtalet på Nygårds förskolor.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Samtalet kommer att handla om ditt/ert barns utveckling, lärande och trivsel i och utanför förskolan. Vi ger exempel på ditt barns utforskande och förändrade kunnande.

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen." (s 7 Läroplan för förskolan 18)

Länk till Läroplan för förskolan 18

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Vi ser gärna att ni förbereder er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan.

Läs gärna igenom sammanfattningen från föregående samtal.

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskollärare ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. En av pedagogerna genomför därefter samtalet. Inför samtalet visar vi här dokumentation som är exempel på hur ditt barn utvecklat normer och värden, olika förmågor samt fått inflytande och ta ansvar.

 

Prioriterade mål ur Lpfö98 2.1 - Normer och värden Admin på förskolan skriver in förskolans prioriterade mål vid terminens början
Prioriterade mål ur Lpfö98 2.2 - Utveckling och lärande Admin på förskolan skriver in sina förskolans prioriterade mål vid terminens början
Prioriterade mål ur Lpfö98 2.3 - Barns inflytande Admin på förskolan skriver in förskolans prioriterade mål vid terminens början

Pedagogen skriver en sammanfattning av samtalets innehåll och vårdnadshavare godkänner.

Sammanfattning av samtalet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: