Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergångssamtal på Nygårds förskolor

Skapad 2018-05-16 11:37 av Jennie Aronsson
Denna mall ligger som en grund för övergångssamtalet på Nygårds förskolor.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

För att barnen ska få en bra start i förskoleklass och bli bemötta utifrån deras förmågor, erfarenheter och kunskaper har vi övergångssamtal där barnens, vårdnadshavare och pedagogernas tankar och reflektioner synliggörs.

"I samverkan med lärare i förskoleklassen, skola och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande" (Läroplan för förskolan 98/16)

 Länk till Läroplan för förskolan

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

I samtal med barnen fylls frågorna i av pedagogerna.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Dokumentet fylls i av pedagoger med stöd av vårdnadshavare.

Socialt samspel (Normer & värden Lpfö 98/16)
Utveckling och lärande (Lpfö 98/16)
Barns inflytande (Lpfö 98/16)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: