Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårdvux Halmstad HT18 Förslag 21/6 (Gör en kopia!!!)

Skapad 2018-05-28 11:47 av Joanna Karlström
Detta är en samtalsmall för IFS inom Vård & Omsorg Halmstad
Vuxenutbildning 19 - 65
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor som eleven förbereder inför IFS

Här tittar vi på vad eleven redan kan som underlättar studierna och vad eleven behöver tänka på skapande av rutiner som främjar studier.

Vilka är mina mål med utbildningen
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här dokumenteras överenskommelse kring kurstiden för eleven

Studieform och kurser som studeras Här väljs elevens främsta studieform i kommentarsfältet för kursen uppges start - slutdatum, samt ev. avbrott
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Kurser som studeras oavsett utbildningsform. Uppge from - tom datum

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Yrkesutgångar

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Skolan delger/genomför:

  • GDPR information
  • Sekretess
  • Screening
  • Hälsodeklaration

Eleven:

  • Undertecknar sekretess
  • Uppsöker sin vårdcentral och får hälsodeklarationen undertecknad
  • Kontaktar studievägledare vid frågor om CSN
Nytt avsnitt

Här ska eleven själv lägga upp strategi/plan inför varje kurs för att på bästa sätt ta vara på kursens tidsram: ex. datum då obligatoriska uppgifter ska lämnas in och tid för instudering av aktuella avsnitt inför prov.

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här har läraren möjlighet att anteckna progression och slutomdöme under APL

APL
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min individuella studieplan - IFS

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under den närmaste tiden. Planen upprättas i samråd med min lärare och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Planen utvärderas när vi har nästa handledning (utvecklingssamtal)

Min individuella studieplan – IFS
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här dokumenteras vilka moment och/eller kurser som valideras av eleven

Validering av teoridelar i kurser
Validering av APL
Eleven begär prövning i:

I slutet av kursen vill vi få feed back från dig som studerande. Det är viktigt för oss att utveckla vård och omsorgsutbildningen

Kursutvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: