Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aspenässkolan åk 1-3

Skapad 2018-05-29 14:55 av Johanna Hedström
Samtalsmall för elever i Lerums kommun.
Grundskola 7 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Vid behov har jag samtal med vårdnadshavare och min mentor mellan utvecklingssamtalen. Samtalet handlar då om vilka extra anpassningar som behöver göras för att jag ska nå kunskapskraven. Vid dessa samtal används den sista fliken i samtalsmallen.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Trivsel och trygghet

Lärande

Samarbete, ansvar och respekt

Inför utvecklingssamtalet

Nulägesbeskrivning
Utvärdering

Extra anpassningar:
Denna sida används vid samtal mellan ordinarie utvecklingssamtal då det finns behov av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen.

 

 

 

 

 

SAMTAL VID BEHOV AV EXTRA ANPASSNING
UTVÄRDERING AV OVANSTÅENDE SAMTAL:
SAMTAL VID BEHOV AV EXTRA ANPASSNING
UTVÄRDERING AV OVANSTÅENDE SAMTAL
SAMTAL VID BEHOV AV EXTRA ANPASSNINGAR
UTVÄRDERING AV OVANSTÅENDE SAMTAL
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: