Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Söderhamns kommuns förskolor 2018-2019

Skapad 2018-06-28 14:35 av Ellinor Wännström Frank
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen på ett utvecklande samtal med fokus på att genom pedagogisk dokumentation skapa en bra lärmiljö för ert barn.

”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal” Lpfö-98/16.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Normer & värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.” Lpfö-98/16.

Det handlar om ett eller flera av dessa områden: trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt och ansvar.

 

 

 

Barn Frågor till barnet utifrån vad som är möjligt. Du som pedagog gör bedömningen av vilka frågor som kan ställas.
Pedagoger
Vårdnadshavare
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling & lärande

"Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran, och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande." Lpfö-98/16

 

 

Barn Frågor till barnet utifrån vad som är möjligt. Du som pedagog gör bedömningen av vilka frågor som kan ställas.
Pedagoger
Vårdnadshavare
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Barns inflytande

" I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten." Lpfö98/16 

 

Barn Frågor till barnet utifrån vad som är möjligt. Du som pedagog gör bedömningen av vilka frågor som kan ställas.
Pedagoger
Vårdnadshavare
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskola & hem

"Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen." Lpfö-98/16.

 

 

Pedagoger
Vårdnadshavare
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelser

Syftet med överenskommelserna är:

  • Att utifrån barnets behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling
  • Att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta med aktuella utvecklingsområden
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal.

Överenskommelserna utgör underlag för avdelningens planering i syfte att möta varje barns behov av utveckling och lärande.

Överenskommelse
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: