Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Gnarps skola

Skapad 2018-08-06 08:55 av Tina Torstensson
Underlag för medarbetarsamtal på Gnarps skola 2018/2019
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Så fort tider är satta så klickar du på Planering klar!

Välkommen till mitt samtal agenda

Självklart skall det vara kul, givande, utvecklande och utmanande att arbeta hos oss! Men hur säkrar vi att det blir så? På utvecklingssamtalet resonerar vi om hur vi kan skapa bra förutsättningar för dig, och går därför igenom följande punkter, baserat på förberedelserna i underlaget.

  • Bakåtblick - med tidigare överenskommelser
  • Nuläge
  • Läsårets utvecklingsområden
  • Framåt
  • Samtalet
  • Min framåtsyftande plan

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här ges du som medarbetare möjlighet att analysera och reflektera över föregående års arbetsinsats och utveckling.

 

Bakåtblick

Nuläge

 

 

Min arbetssituation
Relationer
Framåt
Att notera vid samtalet

Min framåtyftande planering

Ställer arbetet nya krav på mig? Vad behöver jag utveckla för att möta dessa krav?

Mina mål det kommande halvåret:

Plan Det är du som medarbetare som ansvara för att följa upp din utvecklingsplan och meddela mig som chef om du behöver ytterligare hjälp i uppdraget.
Utvärdering - diskuteras innan nästa IUP tas fram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: