Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drottninghögs förskolor - Medarbetarsamtal Helsingborg stads skolor

Skapad 2018-08-10 11:44 av Charlotte Anderberg
Samtals och dokumentationsmall för chef och medarbetare(pedagog/lärare/personal) anpassad till Drottninghögs förskolor
Medarbetarsamtal 23 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är det dags för att boka tid för medarbetarsamtal

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Planering: Boka tid för samtal
 2. Förberedelser: Förbered dig och fyll i
 3. Samtalet: Genomför samtalet och skapar en medarbetarplan
 4. Efter samtalet: Arbetar utifrån medarbetarplanen

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Välkommen till medarbetarsamtal mellan medarbetare och chef

Detta är ett samtalsunderlag för ett medarbetarsamtal mellan medarbetare och chef på Drottninghögs förskolor. Frågorna i underlaget ska användas både under samtalet och som förberedelse inför samtalet.

Frågrona är indelade i fyra områden:

 • Jag vill lyckas - Rollen
 • Jag skapar värde - Värdegrunden
 • Jag samspelar – Kollegor, Team och omvärld
 • Jag leder mig själv – Ansvar och prioritet

Vårt uppdrag på Drottninghögs förskolor: Att lägga grunden för det livslånga lärandet genom att skapa en verksamhet för barnen som är trygg, rolig och lärorik – Lpfö98/10

VÅR VISION

Välkomnande

Innovativt

 

Delaktighet                   

Engagemang

Lärande

Tillit

Arbetsglädje

Relation                             

  i framtiden

 JAG VILL LYCKAS - ROLLEN

För att vi i Helsingborgs stad ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag tar jag som medarbetare ansvar för min del i helheten och roll i samspelet. Det innebär att jag har ett aktivt och engagerat förhållningssätt till att både förstå och genomföra mitt uppdrag. (Ur stadens medarbetar- och ledarpolicy)

Ge konkreta exempel under varje punkt på hur du gör för att uppnå följande:

Medarbetaren
Chefen

JAG SKAPAR VÄRDE 

Jag skapar värde genom att i varje enskild situation sätta olika målgruppers och verksamhetens behov i fokus. (Ur stadens medarbetar- och ledarpolicy)

Ge konkreta exempel under varje punkt på hur du gör för att uppnå följande:

 

Medarbetaren
Chefen

 JAG SAMSPELAR

I Helsingborgs stad har vi en kultur där vi generöst delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Tillsammans ser vi till att leverera tjänster av hög kvalitet – varje gång. (Ur stadens medarbetar- och ledarpolicy)

Ge konkreta exempel under varje punkt på hur du gör för att uppnå följande:

Medarbetaren
Chefen

 JAG LEDER MIG SJÄLV 

Jag vet vilka värderingar som styr mitt handlande, vad som driver mig och hur jag bättre kan använda mina styrkor. (Ur stadens medarbetar- och ledarpolicy)

Ge konkreta exempel under varje punkt på hur du gör för att uppnå följande:

Medarbetaren
Annat som du vill ta upp?
Chefen

UTVÄRDERING AV MEDARBETARSAMTALET 

Medarbetaren

 INDIVIDUELL MEDARBETARPLAN

Utifrån ovanstående, vilka utvecklingsinsatser och vilket stöd behöver du i ditt uppdrag? Vilka mål har du för det kommande året? Fyll i medarbetarens medarbetarplan tillsammans.

 • Mitt uppdrag...
 • Mål...
 • Utvecklingsområde
 • Aktiviteter (vad och hur?)
 • Ansvarig
 • Tidsram

 

Uppföljning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: