👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medioteket_test_samtalsmall

Skapad 2018-09-06 14:36 av Christel Jahge
Utvecklingssamtal med fokus på planering som de kommunala förskolorna i Uppsala kommun använder sig av
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalet med fokus på planering har en kartläggande och framåtsyftande karaktär. Syftet är att tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare föra samtal om barnets nuvarande trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Samtalet bidrar till en ökad kunskap för pedagogerna om varje barn. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen av verksamheten.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.
Lpfö-98, reviderad 2016

Samtalsunderlag barn Syftet med samtalsunderlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på verksamhetens arbetssätt och innehåll. Barnet ges möjlighet att berätta om intressen, hur det trivs, behov samt vad denne vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen. Du som pedagog avgör vilka frågor som kan ställas.
Observationsunderlag barn Syftet med underlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Barnet ges möjlighet att genom pedagogens iakttagelser ge uttryck för intressen, trivsel, behov samt vad det vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen.
Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande frågor om ditt barn och vår verksamhet. Finns det något som du vill ta upp utöver dessa frågor, ber vi dig att ta upp det muntligt under samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Trygghet och trivsel

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.
Lpfö-98, reviderad 2016

Samtalsunderlag barn Syftet med samtalsunderlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på verksamhetens arbetssätt och innehåll. Barnet ges möjlighet att berätta om intressen, hur det trivs, behov samt vad denne vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen. Du som pedagog avgör vilka frågor som kan ställas.
Observationsunderlag barn Syftet med underlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Barnet ges möjlighet att genom pedagogens iakttagelser ge uttryck för intressen, trivsel, behov samt vad det vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen.
Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande frågor om ditt barn och vår verksamhet. Finns det något som du vill ta upp utöver dessa frågor, ber vi dig att ta upp det muntligt under samtalet.
Namn
Kommentar…

Delaktighet och inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Lpfö-98, reviderad 2016

Samtalsunderlag barn Syftet med samtalsunderlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på verksamhetens arbetssätt och innehåll. Barnet ges möjlighet att berätta om intressen, hur det trivs, behov samt vad denne vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen. Du som pedagog avgör vilka frågor som kan ställas.
Observationsunderlag barn Syftet med underlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Barnet ges möjlighet att genom pedagogens iakttagelser ge uttryck för intressen, trivsel, behov samt vad det vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen.
Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande frågor om ditt barn och vår verksamhet. Finns det något som du vill ta upp utöver dessa frågor, ber vi dig att ta upp det muntligt under samtalet.
Namn
Kommentar…

Vad kan förskolan erbjuda för att utmana barnet vidare i sitt lärande och sin utveckling och finns det något hemmet kan bidra med? Utgå från den kunskap ni har fått genom samtalet.