Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lund Vårfruskolan/Apelskolan med trivselenkät

Skapad 2018-09-12 12:38 av Thomas Winberg
Samtalsmall och framåtsyftande planering med överenskommelser för elever åk 1-6 på Apel- och Vårfruskolan i Lunds kommun.
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med min lärare/mentor och mina föräldrar. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
 • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet genomförs vid minst ett tillfälle/termin, där läraren/mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Inför utvecklingssamtalet har läraren summerat elevens kunskaper och förmågor i relation till kunskapskraven i läroplanen. Det är också viktigt att tydliggöra vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt mot nästa utvecklingssamtal. Under utvecklingssamtalet fylls den framåtsyftande planeringen i.

Punkter vid utvecklingssamtalet - Eleven driver efter förmåga diskussionen

 • Samtal om skolsituationen i allmänhet.
 • Samtal om elevens kunskapsutveckling (se läroplanens>> mål).
 • Utvärdering av föregående skriftliga omdöme och planering.
 • Sammanfattning av vilka insatser som behöver.
 • En framåtsyftande planering görs.
Inför samtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Noterinar vid samtalet:
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande planering med överenskommelser

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

 • Var är vi? Inför utvecklingssamtalet har läraren med hjälp av insamlad dokumentation gjort en bedömning i respektive ämne. Dessa omdömen redovisas under fliken kunskaper med hjälp av förvalda knappar.
 • Vart ska vi? Nästa steg innebär att eleven, vårdnadshavaren och läraren gemensamt tar fram förslag på utvecklingsområden från läroplanen. Det är viktigt med delaktighet och inflytande för elev och vårdnadshavare. Ta hjälp av elevens starka sidor.
 • Hur gör vi? Här tydliggör läraren vilket ansvar skolan ska ta enligt läroplanen och vilket ansvar eleven och vårdnadshavaren kan ta för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt.
 • Hur gick det? Detta steg är utvärdering av de insatser som skolan har gjort för att hjälpa eleven framåt. Uppföljningen är kopplad till elevens valda utvecklingsområden och är utgångspunkten för ett nytt "Vart ska vi?"
Metod för att uppnå detta mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? Denna utvärdering görs av elev och lärare innan nästa samtal.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Svara på frågorna nedan
Svara på frågorna nedan OM du går på fritids på Vårfruskolan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: