Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norrtälje Kommun - Utvecklingssamtal Träningsskola

Skapad 2018-09-24 09:26 av Erik Nord
Denna mall är tänkt att användas i träningsskolan. Mallen innehåller en framåtsyftande planering för den individuella utvecklingsplanen samt en beskrivning av utvecklingen i de fem ämnesområdena.
Grundsärskola 6 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Läraren samlar in underlag från de aktiviteter som eleven har arbetat med under läsåret. Här sker en beskrivning av elevens utveckling i de fem ämnesområdena som eleven haft undervisning i.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin genomförs utvecklingssamtal mellan föräldrar och lärare. Samtalet handlar om elevens  kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Nuläge
  • Mål
  • Arbetssätt
  • Utvärdering

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Estetisk verksamhet
Kommunikation
Motorik
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning

Överenskommelser för den individuella utvecklingsplanen - IUP

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det kommande läsåret. Planen används i skolarbetet och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Inför vårterminens utvecklingssamtal kommer vi att utvärdera hur arbetet har gått.

Nuläge
Mål
Arbetssätt
Utvärdering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: