👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sofiebergs - Medarbetarsamtal och medarbetarplan 2019

Skapad 2018-10-08 08:49 av Charlotte Anderberg
Samtals och dokumentationsmall för chef och medarbetare(pedagog/lärare/personal) utarbetad av Sofiebergs förskolor
Medarbetarsamtal 23 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är det dags för att boka tid för medarbetarsamtal

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Planering: Boka tid för samtal
 2. Förberedelser: Förbered dig och fyll i
 3. Samtalet: Genomför samtalet och skapar en medarbetarplan
 4. Efter samtalet: Arbetar utifrån medarbetarplanen

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Instruktion

Detta är ett samtalsunderlag för ett medarbetarsamtal mellan medarbetare och chef. Frågorna kan kompletteras med förvaltnings-/verksamhetsspecifika frågor. Du som chef väljer och prioriterar vilka frågor som är viktigast för er verksamhet. Samtalets syfte är att planera för det kommande året.

Underlaget är indelade i fyra områden:

 • Jag vill lyckas - Rollen
 • Jag skapar värde - Värdegrunden
 • Jag samspelar – Kollegor, Team och omvärld
 • Jag leder mig själv – Ansvar och prioritet

Sist följer några frågor som hjälp till att utvärdera och förbättra samtalet.

 JAG VILL LYCKAS - ROLLEN

Jag har en roll som syftar till att bidra till stadens gemensamma uppdrag. För att vi i Helsingborgs stad ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag har jag som medarbetare ansvar för min del i helheten och roll i samspelet. Det innebär att jag har ett aktivt och engagerat förhållningssätt till att både förstå och genomföra mitt uppdrag. Att veta vilka förväntningar och vad som ingår i den roll jag har är därför viktigt. Om jag är väl förtrogen med vilka mål och vilken riktning verksamheten har kan jag ta ansvar för att detta blir verklighet.

Infoga roll/uppdrag (använd uppdragsbeskrivning från ert styrkort eller kravprofil för den roll som avses och de förväntningar som finns för rollen).

Medarbetaren
Chefen

JAG SKAPAR VÄRDE 

Jag skapar värde genom att i varje enskild situation sätta olika målgrupper och verksamhetens behov i fokus

 

Medarbetaren
Chefen

 JAG SAMSPELAR

I Helsingborgs stad har vi en kultur där vi generöst delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Tillsammans ser vi till att leverera tjänster av hög kvalitet – varje gång.

Medarbetaren
Chefen

 JAG LEDER MIG SJÄLV 

Jag vet vilka värderingar som styr mitt handlande, vad som driver mig och hur jag bättre kan använda mina styrkor.

Medarbetaren
Annat som du vill ta upp?
Chefen

MEDARBETARPLAN

Utifrån ovanstående, vilka utvecklingsinsatser och vilket stöd behöver du i ditt uppdrag? Vilka mål har du för det kommande året? Fyll i medarbetarens medarbetarplan tillsammans.

 • Mitt uppdrag...
 • Mål...
 • Utvecklingsområde
 • Aktiviteter (vad och hur?)
 • Ansvarig
 • Tidsram

 

Uppföljning