Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högbergsskolan, Gymnasium SO 6

Skapad 2018-10-08 13:27 av Anders Rowa
En gemensam mall för Högbergsskolans gymnasieelever.
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin genomförs ett utvecklingssamtal, elever granskar sina omdömen under fliken [Kunskaper] samt besvarar frågorna under avsnittet [Egen reflektion]. Mentor dokumenterar under samtalet.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Egen reflektion, fyll i frågorna nedan inför samtalet

Ansvar
Trivsel
Studieresultat
Studieplan
Programspecifika samtalspunkter (Exempelvis: APL, Individuellt val)

 Överenskommen handlingsplan

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med mentor.  Planen utvärderas vid nästa utvecklingssamtal.

Utvärdering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: