Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ludvika kommun förskoleklass -vt

Skapad 2018-10-16 03:03 av Ulrika Elnertz
Samtalsmall för förskoleklass i Ludvika kommun
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag lärt mig under terminen
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • att vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden
  • hur arbetet med tidigare överenskommelser har gått

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Min personliga och sociala utveckling
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling av mitt lärande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur jag tar ansvar.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Min skoldag.

Så här känns det när jag:

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Frågor till dig som vårdnadshavare

Mina överenskommelser under utvecklingssamtalet

Under utvecklingssamtalet ska jag, min mentor och mina föräldrar prata om hur det går för mig i skolan. Detta sker genom en utvärdering av min utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen jag fått undervisning i.

Lärarens information ska både vara tillbakablickande och framåtsyftande för att stödja mitt fortsatta lärande. Informationen ska lyfta fram mina utvecklingsmöjligheter och uttrycka vad jag kan och vad jag behöver utveckla vidare i enlighet med läroplanen.  Jag beskriver hur jag upplever min skolsituation och mina föräldrar ger sin bild.

Därefter gör vi tillsammans några överenskommelser kring sådant som jag särskilt ska fokusera på. Dessa skriver vi in här.

Plan för att nå målet Skriv en beskrivning av överenskommelsen här
Utvärdering Här kan mentor, lärare, elev och vårdnadshavare utvärdera.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: