Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Varla förskola Kungsbacka kommun

Skapad 2018-10-19 09:36 av Berit Sjöstrand
I utvecklingssamtalet kommer vi samtala kring ditt barns trivsel, utveckling och lärande.
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här förbereder pedagog och ditt barn utvecklingssamtalet.

Barnets upplevelse av förskolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Reflektioner
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Det här är vad vi kommer att tala om i samtalet.

Trivsel och trygghet Vi kommer att tala om hur ditt barn trivs på förskolan. Vi kommer också tala om vad ditt barn tycker om att göra hos oss.

Verksamhet och rutiner Här kommer vi att tala kring ditt barn i olika rutiner under dagen exempel måltider, gruppaktiviteter och utevistelse.

Relationer Vi talar om relationen mellan ditt barn och pedagoger, mellan ditt barn och andra barn. Samarbete mellan hem och förskola. Samspel och kommunikation i gruppen.

Fokusområde Vi berättar om hur vi undervisar utifrån läroplanen.

Inflytande Vi talar om ditt barns inflytande över den dagliga verksamheten. Vi kommer också lyssna in hur ni som föräldrar upplever att ni får vara med och påverka verksamheten.

Förskolans utveckling Vi talar om förskolans utvecklingsområde. Ni som föräldrar får komma med synpunkter och önskemål.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: