Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetardialog Nannaskolan

Skapad 2018-10-21 09:37 av Henrik Ljungblom
Medarbetardialogsmall som används återkommande
Medarbetarsamtal 25 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vid medarbetardialog ska vi diskutera det gångna året och lägga upp en plan för framtiden. Du får tillfälle att uttrycka sina behov, synpunkter och önskemål till exempel vad gäller arbetsuppgifter, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Dialogen ska var en möte mellan Chef - Medarbetare för att systematiskt stämma av arbetssituationen och behov av förändringar. Inga förväntningar på medarbetaren att komma till mötet med krav på stressande förberedelser. Det ska vara ett tillfälle för dialog.  
Vi kompletterar kommentarer vid varje träff tillsammans.
Gör ett nytt mål årsvis

Du behöver inte förbereda dig skriftligt utan vi går igenom tillsammans under 30-40 minuter och behöver vi mer tid så bokar vi in ytterligare samtalstid.

Varmt välkommen!

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vi fyller i detta under samtalet

Om din arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Aktiviteter och mål under kommande år:

Aktivitet innevarande läsår
Sammanfattning av medarbetarsamtal
Vi reflekterar runt nedanstående frågor
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Lönedialog:

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. 

I denna flik redovisar din chef arbetsgivarens slutsats om din måluppfyllelse.

 

Chefens bedömning och lönedialog
Sammanfattning och löneförslag
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: