Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljningssamtal Askens förskola

Skapad 2018-10-25 13:12 av Ulla Gustafsson
Uppföljningssamtal efter inskolning.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Uppföljning efter inskolning

Hur har inskolningen/överinskolningen fungerat? Positivt och negativt.
Hur upplever du att hämtning och lämning fungerar?
Beskriv hur du upplever att ditt barn trivs på förskolan.
Vilka förväntningar har du på ditt barns vistelse på förskolan?
Övrig information och eventuella frågor/förväntningar.

Uppföljning efter samtalet

 

Pedagogernas uppföljning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: