Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Hagmarkens skola F - 3

Skapad 2018-10-30 12:09 av Anneli Lafvas
Hagmarkens skolas samtalsmall för elever i åk F - 3.
Grundskola 6 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 Välkommen

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med vårdnadshavare och klasslärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Innan samtalet förbereder skolan elevens omdöme. Vi förväntar oss att elev tillsammans med vårdnadshavare fyller i frågorna under fliken "Inför samtal". Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

Punkter vid utvecklingssamtalet:

  • Vad jag har lärt mig under terminen.
  • Hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått.
  • Mina utvecklingsområden.

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta vidare med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

Inför samtalet skall dessa frågor besvaras av eleven med hjälp av dig som vårdnadshavare. Frågorna är kopplade till läroplanens områden "Normer och värden", "Kunskaper" och "Ansvar och inflytande". 

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.>>

Normer och värden
Namn
Kommentar…
Trivsel
Namn
Kommentar…
Kunskap
Namn
Kommentar…
Ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Hur har det gått att uppnå tidigare mål?
Namn
Kommentar…
Mål - som eleven vill uppnå och enligt Lokal Ämnesplanering.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Eventuella extra anpassningar.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: