Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal LTÖ 2108/2019

Skapad 2018-11-02 11:59 av Erik Friede
Samtalsmall LTÖ 2018/2019
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 • Uppföljning
 • Reflektioner
 • Samtalet
 • Nya mål

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Vision Lunds kommun

”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet" med förhållningssätt lyssna, leda, lära

Länk till utförlig visionsbeskrivning >

Förväntningar

 • Varje medarbetare arbetar för att utveckling av kvalitativt god undervisning ständigt sker. Varje medarbetare är väl förtrogen med gällande styrdokument.
 • Varje medarbetare verkar för och bidrar till en god arbetsmiljö.
 • Varje medarbetare ska kontinuerligt aktivt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

Mål för läsåret

Nämndens fokusmål 

 • Minska elevernas upplevelse av negativ stress
 • Motivation för lärande ska öka hos barn och elever.
 • Förbättra likvärdigheten i bedömningen vid betygssättning.

Mål för verksamheten
utifrån vision, nämdsmålen och enhetens resultat

 • (här presenteras verksamhetens mål)
Uppföljning och utvärdering Uppföljning av föregående medarbetarsamtal
Mål Hur märks det för verksamheten och barn/elever att du arbetar efter nämndens fokusmål och verksamhetens mål? Läs igenom vision, förväntningar och mål och beskriv på vilket sätt du arbetar med nedanstående mål.
Yrkesskicklighet och pedagogiskt arbete
Individuella faktorer: ansvar, samarbete, initiativ
Gemensamt pedagogiskt arbete och att aktivt bidra till verksamhetens mål, utveckling och kvalité
Annat du vill ta upp

Individuell utvecklingsplan

 

 

Plan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: