Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högbergsskolan IM/Sprint SO 6

Skapad 2018-11-06 02:51 av Anders Ingemar Rowa
Denna mall används som stöd för utvecklingssamtalet på IM/Sprint
Gymnasieskola 16 - 20
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Förberedelserna kan vara att välja ut pedagogiska planeringar eller uppgifter som läraren eller eleven vill ska diskuteras under samtalet.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal. Samtalet handlar om min trygghet och min kunskapsutveckling.

Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • tidigare överenskommelser

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden. Hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden.

  • mina långsiktiga studiemål. Behöver min Individuella Studieplan (ISP) uppdateras? 
  • om jag känner mig trygg i och utanför skolan

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Mina intressen och starka sidor
Mitt mående
Samarbete
Min utveckling
Etiskt förhållningssätt
Närvaro

Mentor använder denna struktur som stöd under samtalet.
Tanken är att mentor antecknar under samtalets gång i de olika rutorna

Närvarande på samtalet
Individuell Studieplan (ISP) och närvaro
Gå igenom elevens [kunskaper]

 Överenskommen handlingsplan - Individuell utvecklingsplan

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med mentor.  Planen utvärderas när vi har nästa utvecklingssamtal.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: