Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljningssamtal efter inskolning Västra Kållereds förskolor (Mölndals stad)

Skapad 2018-11-07 10:02 av Charlotte Forsman
Underlag för uppföljning av inskolning
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Inskolningen Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan (lpfö98 rev2016)
Nuläge
Vårdnadshavares delaktighet
Tiden framöver
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: