👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Förskola 19/20

Skapad 2018-11-07 13:29 av Ann-Louise Stjernbecker
Medarbetarsamtalet är en av de grundläggande beståndsdelarna i din och verksamhetens utveckling. Se samtalet som en möjlighet för dig och din chef att prata ostört kring din arbetssituation och din utveckling. Som medarbetare i Lunds kommun ska du ha medarbetarsamtal varje år. För att göra samtalet så bra som möjligt finns en mall för hur medarbetarsamtal kan se ut på Inloggad. Samtalet inleds med en dialog kring det som skett sedan det förra medarbetarsamtalet. Därefter tar mallen upp olika samtalsområden, bland annat verksamhetens mål, dina arbetsuppgifter och ansvarsområden, dina utvecklingsområden och din arbetsmiljö och arbetsbelastning. Ta chansen att föra fram dina åsikter och tankar kring ditt arbete. Medarbetarsamtalet ska mynna ut i en individuell utvecklingsplan där du och din chef specificerar vilka områden som du ska utveckla under året och hur detta ska gå till. Tänk på att kompetensutveckling är mer än kurser. Kanske finns det möjlighet för dig att testa några andra uppgifter under året, ingå i ett projekt eller få en mentor?
Medarbetarsamtal 0 - 0 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Inför samtalet:

1. Fyll i fliken "att ta upp inför samtalet".

2. Du förbereder dig på bästa sätt genom att reflektera över förra läsårets Individuella Utvecklingsplan.

3.  På samtalet ska vi även diskutera hur de tre utvecklingsområdena påverkar och utvecklar ditt arbete. 

4. Vi gör en Individuell utvecklingsplan under samtalet.

 

Ser framemot ett intressant samtal med dig!

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Områden att ta upp under medarbetarsamtalet

Inledning Är det något annat du vill ta upp?
Namn
Kommentar…
Uppföljning av året som gått Utvecklingsplanen... Vad har du genomfört sedan förra samtalet (se utvecklingsplanen)? Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra?
Namn
Kommentar…
Målet med vår verksamhet Beskriv utförligt vad du bidrar med som individ, i arbetslaget och för förskoleverksamheten lokalt men även i Lunds kommun.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling genom medskapande och delaktighet Vår verksamhet bygger på delaktighet och medskapande. Genom detta når vi längre när våra kompetenser tas tillvara. Beskriv utifrån dina möjligheter hur du ser på detta.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mångfald berikar Svenska Akademiens Ordbok definierar ordet mångfald som ett förhållande som är växlande eller varierande och/eller som en generell beteckning för sådant som inom sig uppvisar åtskillnad. Norstedts Svenska Ordbok definierar ordet mångfald som en kulturell och åsiktsmässig mångfald i samhället, en organisation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hälsa och arbetsmiljö Hälsa och arbetsmiljö går många gånger "hand i hand". Under denna rubrik är det såväl den fysiska som de psykosociala aspekterna som kan tas upp.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Sammanfatta samtalet tillsammans med din chef och gör den individuella utvecklingsplanen gemensamt under samtalet.

Utveckling och lärande Kompetensutvecklingen ska vara kopplad och leda till en förbättring för verksamheten.
Kommunikation och Ledarskap På vilket sätt utvecklar du din ledarskapskompetens?
Kompetensutveckling Tänk på att kompetensutveckling är långt ifrån bara kurser och konferenser. Det är allt lärande och utveckling som leder till att göra ett bättre arbete.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övriga utvecklingsmål

Individuell utvecklingsplan

MÅL med utvecklingen. VAD ska utvecklas?
Namn
Kommentar…
HUR ska det ske? NÄR ska det göras
Namn
Kommentar…
Uppföljning – NÄR och HUR?
Namn
Kommentar…