Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevledda utvecklingssamtal Flogstaskolan

Skapad 2018-11-12 08:00 av Karin Elisabeth Pettersson
Samtalsmall elevledda utvecklingsamtal.
Grundskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Ditt utvecklingssamtal

1. Hälsa din/dina förälder/föräldrar välkomna.

2. Gå igenom din mapp och berätta om:

  • Trivsel på Flogstaskolan
  • Trivsel på raster
  • Skolarbetet
  • Skolarbete - Berätta om alla olika delar.

3. Dina mål:

  • Bestäm ett mål i svenska
  • Bestäm ett mål i matematik

4. Visa olika skolarbeten.

 

Till föräldrar

Uppmuntra ditt barn att berätta genom att:

  • Visa nyfikenhet och ställ öppna frågor som:

           -Varför är det så....?

           - Hur tänker du med...?

           - På vilket sätt...?

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Hur gick det? När arbetet med målet är klart skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar målet som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: