Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal

Skapad 2018-11-12 10:03 av Ewelina Unevik
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Förskolans pedagoger gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Löpande under året följer, dokumenterar och analyserar vi varje barns utveckling och lärande i syfte att se varje barns förändrade kunnande. Denna dokumentation syftar till att vi pedagoger kan utvärdera vårt arbete och utveckla verksamhet och arbetssätt som gynnar varje barns lärande.

Syfte med utvecklingssamtal:
Synliggöra och tillsammans med dig som vårdnadshavare få en samsyn kring ditt barns styrkor, intressen och behov.

Mål med utvecklingssamtal:
Utveckla verksamheten så att den passar ditt barn, så att varje barn kan få de bästa förutsättningarna till lärande.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

1. På hösten går vi igenom underlaget tillsammans och identifierar ditt barns styrkor, behov och intressen.
2. Efter samtalet arbetar förskolan aktivt med att stimulera och utmana ditt barns intressen och behov.
3. På våren träffas vi igen och summerar hur förskolan har arbetat utifrån läroplanens strävansmål under året.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

                                                  Nuläge och plan framåt

Syftet med samtalet är att vi i samarbete med er ska främja barnets utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (lpfö 98/18) 

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och de barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig (lpfö 98/18)

 

                                                          Inför samtalet

Vi vill gärna att ni förbereder er utifrån frågeställningarna nedan. Pedagogerna förbereder sig genom observationer och samtal med barnen i förskolemiljön. Syftet är att få en helhetsbild för att skapa det bästa förutsättningarna för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

 

 • Barnets behov och intressen 
 • Om det finns något speciellt som barnet har mycket kunskap och erfarenhet av eller annat som kan vara bra för förskolan att veta 
 • Vad tycker ni är viktigt att verksamheten kan erbjuda ert barn?
 • Vilka förväntningar har ni på förskolan?
Nuläge

Plan framåt Anteckningar under samtalet -

                                                    Förändrat kunnande

” Utbildningen ska ta tillvara på barnets egna erfarenheter, behov och det dem visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnets utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning” (lpfö 98/18)

 

Inför samtalet - våren:  Syftet med samtalet är att följa upp barnets utveckling och lärande. 

 • Vad har barnet gjort och upplevt 
 • Vad som intresserat barnet 
 • Vad förskolan har erbjudit 
 • Vilket förändrande kunnande som skett 
Förändrat kunnande

Utvädering utav samtal • Hur upplevde du/ni samtalet i dess helhet? • Vad var bra med samtalet? • Vad kan vi tänka på inför nästa samtal?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: