Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Haspungen medarbetarsamtal ht -18

Skapad 2018-11-13 09:39 av Rose-Marie Gustavsson Nielsen
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal ht-18

Vi kommer nu börja arbeta med medarbetarsamtalen här i Unikum. Våra förberedelser, tidsöverenskommelser osv sköts här på ett och samma ställe.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast en vecka före samtalet. Om vi samverkar här i Unikum så är vi väl förberedda inför samtalet och det är en förutsättning för att det blir ett givande samtal. 

Hjärtligt välkommen!

 

Allmän information om medarbetarsamtalet:

Medarbetarsamtalet är i år ett strukturerat samtal mellan arbetslag och chef.

I samtalet kommer vi att ha fokus på Fliken: Prioriterade målområden samt delvis flikarna: Personliga mål och Lönekriterier.

Flikarna Prioriterade målområden samt Lönekriterier arbetar du dig igenom innan samtalet. Fliken Personliga mål kan du välja att fylla i före alternativt efter samtalet.

Fliken: Hälsa och arbetsmiljö arbetar du dig igenom men detta lyfts inte på vårt gemensamma samtal.

 

Har du önskemål om ett kompletterande individuellt samtal meddelar du din chef så bokar ni in ett sådant.

Kan också vara så att din chef har önskemål att träffa dig individuellt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

Prioriterade målområden 

Läsåret 2018-2019 har vi fokus på nedanstående målområden i vårt medarbetarsamtal. Det är samma som finns i er planering på Unikum med undantag för Matematik och Undervisning/Utbildning. (Vi har inte tagit med de här då arbetsgång mm är bestämd och densamma för samtliga medarbetare.)

 

  • Målområde Språk - Samtal om texter (Högläsning)

 

  • Främjande och förebyggande arbete utifrån Diskrimineringsgrund samt Kränkande behandling

 

  • Eget identifierat utvecklingsområde avdelning/enhet

 

Här nedanför skriver du ner dina reflektioner kring hur du kan bidra till att ni når era förväntade effekter i de olika målområdena.

Vi kommer att använda dina tankar som underlag i vårt arbetslagssamtal.

Nytt avsnitt

Nedan ser du Buf:s lönekriterier. De kommer att ligga till grund för en del av vårt återkopplingssamtal våren 2019.

Reflektera genom att sätta dig själv i relation till kriterierna. Dokumentera nedan.

Samverkan

Jag utmanar och låter mig utmanas i mitt yrkesutövande av såväl kollegor som av andra

Jag har ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och andra yrkesgrupper

Jag bidrar aktivt vid möten

Reflektera kring ovanstående kriterier utifrån dig själv, dokumentera nedan

Utveckling

Jag bedömer vilken effekt olika insatser har haft och anpassar det fortsatta arbetet därefter

Jag tillägnar mig forsknings- och utvecklingsarbeten

Jag reflekterar systematiskt över mitt arbete, enskilt och tillsammans med andra, samt bedömer mitt eget och verksamhetens behov av kompetensutveckling

Mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor

Jag anpassar verksamheten till barn och vårdnadshavare i överensstämmelse med styrdokumenten

Jag har höga förväntningar på X utveckling

Jag kommunicerar vilka kunskaper X ska utveckla och hur dessa ska visas, vad som ligger till grund för bedömning samt hur verksamheten ska genomföras

Ledarskap/Medarbetarskap

Jag leder och organiserar arbetet för en god lärandemiljö

Jag visar förståelse för och värdet av mångfald och verkar för en jämställd miljö

Jag skapar relationer och ömsesidig respekt

Jag är professionell i mitt bemötande

 

Hälsa och arbetsmiljö:

 
Hur du mår har betydelse för ditt arbete och vice versa så det är viktigt att jag som chef har en bild av hur det ser ut för dig och vad som skulle kunna göra skillnad i din vardag på arbetet.

Jag önskar att du ger en bild av ditt nuläge samt beskriver eventuella förändringar/åtgärder som du ser skulle förbättra din arbetsmiljö.

Här finns även en ruta där du kan skriva i om det är något övrigt du önskar ta upp på med din chef, - vad som helst.

Medarbetarmål 2018-2019:

Du skriver ditt/dina personliga mål utifrån prioriterade målområden.

Beskriv så konkret du kan vad du vill uppnå - förväntad effekt samt vad du ska göra för att nå dit.

(Möjligt att du redan har underlag till ditt mål i det du skrivit in under fliken Prioriterade målområden)

Ju konkretare du kan beskriva desto bättre underlag kommer du att ha vid uppföljningen av ditt arbete vid

vårt återkopplingssamtal våren 2019.

 

Reflektioner
Utvärdering Utvärderas inför återkopplingssamtal våren 2019
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: