Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall för förskoleklass Arthur Engbergskolan

Skapad 2018-11-16 06:27 av Tina Torstensson
Underlag för utvecklingssamtal
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu gör elever och lärare förberedelser i skolan inför utvecklingssamtalet. När förberedelserna är klara går en inbjudan ut till vårdnadshavarna som kan se underlaget inför utvecklingssamtalet. Exempel på förberedelser i skolan kan vara att elever tar fram arbeten de vill visa vid utvecklingssamtalet samt att elev och lärare går igenom befintliga överenskommelser och gör förslag på nya områden att fokusera på. Till sin hjälp har man bedömningar av kunskaper och utvecklingsområden som gjorts.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje läsår erbjuds minst ett utvecklingssamtal som är ett trepartsamtal med elev, vårdnadshavare och lärare. Samtalet handlar om elevens sociala utveckling och kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 

  • Vad eleven lärt sig under terminen
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Elevens viktigaste utvecklingsområden

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig

Mina intressen och styrkor
Namn
Kommentar…

Min personliga och sociala utveckling

Om att vara i skolan
Namn
Kommentar…
Mitt lärande

Ansvar och inflytande

Namn
Kommentar…

Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Lgr 11

Språklig förmåga

Nulägesbeskrivning av lek, förmågor, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk och kommunikation

Tankar om elevens styrkor, förmågor och intressen. Upplevelse av hur eleven gör för att lära sig nya saker och kommunicerar med andra elever och vuxna.

Matematisk förmåga

Nulägesbeskrivning av lek, förmågor, självständighet, självtillit, kommunikation, matematik, problemlösning

Tankar om elevens styrkor, förmågor och intressen. Upplevelse av hur eleven gör för att lära sig nya saker och kommunicerar med andra elever och vuxna.

Övrigt lärande

Nulägesbeskrivning av lek, förmågor, kommunikation, naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga humanistiska och estetiska kunskapsområden.

Tankar om elevens styrkor, förmågor och intressen. Upplevelse av hur eleven gör för att lära sig nya saker och kommunicerar med andra elever och vuxna.

Bifoga

Här kan du bifoga filer som visar på utveckling av lärandet.

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 

Mina överenskommelser

Överenskommelserna ska vara framåtsyftande och fungera som ett aktivt verktyg i min lärandeprocess. De ska utgå från mina förmågor, intressen och starka sidor.

Här finns de mål som är viktigast för mig att nå under den närmsta tiden, och beskriver vad jag kommer att lägga ner extra tid och energi på. Vi går igenom överenskommelserna under nästa utvecklingssamtal, för att se hur det har gått för mig att nå målen.

Se mer hos Skolverket >>

Plan för att nå målet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: