Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Iseråsskolan medarbetarsamtal 18/19

Skapad 2018-11-19 03:54 av Annika Larsson
Mall för utvecklingssamtal, Förskola och grundskola, Kungsbacka
Medarbetarsamtal 16 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Detta är ett stöd inför vårt samtal.

Förbered dig genom att före samtalet svara på frågorna under fliken "Inför utvecklingssamtalet". Under den fliken kan du också skriva om det är något särskilt du vill ta upp under samtalet.

Du får gärna lägg upp förslag till egna mål under fliken "Överenskommelser".

Välkommen!

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtal i Kungsbacka kommun

Insidan kan du läsa om Kungsbacka kommuns modell för medarbetarsamtal. På denna sida hittar du i dokumentet Dialogstöd för utvecklingssamtal vilka delar som ska ingå i ett utvecklingssamtal för medarbetare i Kungsbacka kommun.

Den här mallen är byggd utifrån det dialogstödet.

Tänk gärna på att ta ett barn- /elevperspektiv när du funderar över frågorna.

 

Reflektioner över det senaste året
Namn
Kommentar…
Mål och uppdrag - Dialog om mål, uppdrag, nuvarande och framtida arbetsuppgifter
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Vår arbetsplatskultur När vi pratar om vår arbetsplatskultur kommer vi också komma in på de övriga områden som nämns i dialogstödet: Arbetsuppgifter & kompetens, Karriärvägar, Arbetsmiljö & hälsa och Ledarskap
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrigt
Namn
Kommentar…

 

Arbetet med överenskommelsen
Namn
Kommentar…
Uppföljning
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: