👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Säteriskolan 2018/2019

Skapad 2018-11-20 07:26 av Johanna Wallinder
Detta är en mall för medarbetarsamtal mellan rektor och personal
Grundskola 16 - 70
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje höst har vi medarbetarsamtal.

Under samtalet  pratar vi om ditt uppdrag på Säteriskolan utifrån ett hållbart arbetsliv. Vi tittar också på skolans aktuella prioriterade utvecklingsområden.

De prioriterade utvecklingsområderna är:

  • NPF-Säkring av skolan.
  • Digitalisering

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Medarbetarsamtalet

Säteriskolans prioriterade utvecklingsområden 2018/2019

Hur arbetar du med Säteriskolans prioriterade utvecklingsområden?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Ett hållbart arbetsliv

 

Uppdragsdialog För ett hållbart arbetsliv är din goda hälsa och en bra arbetsmiljö viktigt. Beskriv hur du ser på din totala arbetssituation utifrån nedanstående rubriker?
Arbetsmiljö

 

Här beskrivs mitt/mina uppdrag.