Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Segeltorpsskolans samtalsmall åk4-9

Skapad 2018-11-22 09:44 av Rikard Valter Kreuzer
Segeltorpsskolans samtalsmall, åk4-9
Grundskola 10 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin leder jag mitt utvecklingssamtal för mina vårdnadshavare och en legitimerad lärare. 

Punkter vid utvecklingssamtalet

– Utvärdering

– Bedömning/omdöme åk4-5 (Kunskapsmatrisen i Unikum)

– Vår miljö

– Ansvar för mitt lärande

– Överenskommelser

Jag förbereder mitt samtal genom att fylla i mallen tillsammans med pedagogerna på skolan. Mina lärare samt vårdnadshavare har också möjlighet att lägga in kommentarer under varje flik. Under samtalet beslutar vi om vilka mål jag ska arbeta vidare med. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvärdering – Så här har det gått för mig

Fundera över frågorna ovan. Skriv din reflektion här. Vilka saker vill du särskilt visa, som tydliggör det du berättar om ditt lärande. Ex. en övning som är/har varit svår och en övning som hjälpte dig att nå målet på ett effektivt sätt. Kom ihåg att berätta om vad du tränade och lärde dig. 
Elevens kommentarer
Namn
Kommentar…

Vår miljö

Vi vill varandra väl – vi gör varandra bra. Hur bidrar du till vår gemensamma miljö på Segeltorpsskolan?
Nytt avsnitt
Nytt avsnitt

Överenskommelser - Framåtsyftande planering obligatoriskt åk 4-5

Här sammanfattas kortfattat det/de mål vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera på framåt. Elevens individuella utvecklingsplan (åk 4-5) är ett arbete som flyter på med träning, utvärdering och nya mål framåt under hela läsåret. Planen är ett levande dokument som vi går igenom på mentorstiden. 

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Beroende på vilka mål som det beslutas om under samtalet kan eleven hinna få nya mål innan nästa utvecklingssamtal, eller så är målet så stort och omfattande att det fortlöper med olika tränings- och arbetsuppgifter under längre tid. Utvecklingssamtalen blir en avstämning mellan elev, vårdnadshavare och lärare av hur arbetet fortskrider, men samtalen blir inte det enda forum där nya mål sätts.

Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom och följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Mål - Vart ska vi?
Hur gör vi?
Hur gick det?

När arbetet med målet är klart skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar målet som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: